Em o dau giua the gioi nay

Minh que Tuyen Quang. Hien tai minh đang song va lam viec tai Ha Noi, cong viec cua minh la ky sự. Minh tu nhan thay bạn than la mot người de gan, co đời chut tram tình, luon phan dau dat duoc sự hoan thien trong cong viec va cuoc song. Co so thích doc sach, nghe nhac Trinh Cong Son Va Phu Quang, lang thang pho phuong Ha Noi. Tìm kiem mọi quan he nghiem tuc va tien den hôn nhân.

Hop tình, hop net, hieu va can nhau.

Chuyển lên trên