Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chan thanh, thật tha, de gan gui, da nghe tu viec tay chan cho den cong viec may moc va van phong

Thich lam viec, nghien cuu, dam me cong viec, nang dong, da nghecdac biết minh rat hien, tanh yêu thien nhien, hay giup do người kho khan..

Biet nghi, thong cam, chăm sóc gia dinh, nhay ben, le phep.

Chuyển lên trên