Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ket bạn

Tôi la nữ kien truc sự, song va lam viec tai Thanh Hoa. Tôi nho nhan, ua nhin, hien hau, chân thành va thang than. Nhung cuoc song cua tôi da đi qua rat nhieu bien dong, nen co the goi tôi la ng phu nữ da đi qua do voc Mong co mot người nao do du bạn linh, du chân thành va du dao duc de dong hanh cùng tôi tren quang duong con laic

Lich sự, dong cam (Khong tìm tình 1 dem, tu tuong ko lanh manh lam on tranh xa tôi rac)

Chuyển lên trên