Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hien lanh, giản dị, nguyen tac

Tôi chân thành, giản dị, nghiem tuc, hoa dong, vui vẻ, chung thuy va co cuoc song on dinh. Cong viec la 1 ke toan tai 1 tap doan cua VN. Tôi co 1 be trai 6 tuoi hien đang song cung. Tôi muon lam quen voi cac bạn nam goa vo do tuoi tu 34-40. Nhung người nam ngoai do tuoi nay xin vui lòng khong nhan tin. Nguoi ay co cong viec on dinh, song thien ve gia dinh va co trach nhiem la ok. Tôi la gái mien Bac

Chan thanh va nghiem tuc, cong viec on dinh, khong hut thuoc, bai bac, gia truong. Khong nghien ruou. Song co trach nhiem voi gia dinh, yêu thuong vo con. Dac biết tôi vo cùng ghet người lang nhang va den voi tôi nham muc dich xau. Yeu la phai cuoi khong co chuyen loi dung hay qua duong. Tuoi tren 40 va duoi 33 vui lòng khong nhan tin

Chuyển lên trên