Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn đời

Song luong thien , chân thành, chung thuy , biết lang nghe.ton trong mọi nguoi.

Ban nam doc than hoac da ly hôn, luong thien, chân thành , chung thuy, cong viec on dinh , co trach nhiem voi gia dinh, co mong muon kết hôn.tuoi 45-50.(khong kết bạn tâm sự )

Chuyển lên trên