Tìm người tâm dau y hop

Tôi nam nay 53 tuoi, ngoai hinh trung binh, chua tung kết hôn, hien nay doc than. Tôi mong tìm duoc người bạn tâm dau y hop sẻ tien den hôn nhân. Nuong tua nhau luc gia.

Chan that, hien thau hieu. Song hoa dong. Nghiem tuc trong tình cam.

Chuyển lên trên