Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Vui tình tro chuyen

Uoc tìm dk người thuong yêuBiet cam thong va chia se, biết chiu dung, biết gan bo thuy chung, biết nghi cho người khac.

Biet cam thong va chia se, biết chiu dung, biết gan bo thuy chung, biết nghi cho người khac.

Chuyển lên trên