Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

Quyet tâm da xac dinh thi tap trung, hoa dong vui vẻ nhung nghiem tuc, biết lang nghe va sựy xet can than. Sinh ra va lon len o Nha Trang, goc Hue, hien lam xd nhung tai van phong, phan dau ra lam rieng.

Thong cam, biết ung xu, chia sẻ de cùng hieu nhau hôn.

Chuyển lên trên