Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người de yêu

Tôi song va lam viec o sai gon, doc than vui vẻ va de chiu, hoa dong voi mọi nguoi.

Mong lam quen voi cac bạn nữ cùng co cùng quan diem nhu tôi de tìm hieu va hop de xac dinh voi nhau. Xin vui lòng PM de trao đời sdt de noi chuyen hôn.

Chuyển lên trên