Chao bạn

Tinh tình vui vẻ thang thang ghet gia đời .Thich nghe nhac vi chua co người yêu nen luc nao cùng thích nghe nhac buồn huhu

Du biết mang la ao nhung hi vong sẻ đời xu voi nhau bạng tâm lòng va cai tam.

Chuyển lên trên