Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

O đời song sao huong vay

Tôi la tuyp người song noi tam,biết cham lo cho gia dinh va con cai.Doi song duoc la bao,nen khi con song duoc voi nhau thi hay cuoi voi nhau con luc chet đi thi khoc vi nhauc

Nhe nhang,biết cu xu,co hieu voi cha me,voi xa hoi biết tren biết duoi sự xu nhan van la tình nguoi.Quan trong la hop nhau ve loi song

Chuyển lên trên