Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chan thanh.

Da ly hôn. Cuoc song tu lap nhung hoi chat vat ti. Cuoc đời minh da trai qua hôn nhân nhung ko em dem , duong nhu hp co gái no lam minh tray da troc vay. Bay gio cai cam giac trong vang kinh khung va da den thoi diem mo lòng de bot lanh gia. That tâm hay den, mong 1 canh tay mo rong, 1 tâm lòng bao dung!

Tìm ng lon tuoi hôn minh. Ko vuong bạn gd nhieu. Co con rieng cùng tot. Hieu dc người cùng hoan canh va chân thành. Hay chân thành khi nghi den 1 mọi quan he nghiem tuc nhe anh. Mong a co 1 cv on dinh de co the tao dung 1 sự nghiep tu chung ta. Anh cho e trai tìm ,e sẻ trao lai anh tâm chan tình, vi e can. Gui ng yêu em. Va roi e sẻ yêu anh nhieu hôn the.

Chuyển lên trên