Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

why not

Lam tu do, thích am nhac, my thuat, the thao; song qua ngay nho kinh doanh, hoc hoi va giup do người khac.

Ban gái co duyen, than thien, vui vẻ. Tat ca chi la tuong đời nhung minh thích người biết noi chuyen, co hieu biết xa hoi; khong ap dat, bạnh beo qua muc.

Chuyển lên trên