Nguoi thuy Chung oi hay den gan ben anh nhe

Thich song doc lap, song noi tâm , de gan, hoa dong , khong hut thuoc , thích đi ra bien vao buoi chieu

minh chi mong duoc gap người chung thuy va cùng minh đi het doan duong cuoi ( 0chin tâm bay tâm sau bon bay sau ba)

Chuyển lên trên