Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Anh đang mo lòng de don nhan dieu ky dieu.

Minh la 1 người song thien ve tình cam, noi tam, cau toan. Cu cho đi đi roi bạn cùng sẻ nhan lai tu người khac, đời khi nhung thu bạn cho tuy nho voi bạn nhung lai rat y nghia voi người khac, cai bạn nhan dc la sự thanh than, hai lòng voi chinh bạn than minh, cuoc song rat cong bạng ma.

Nhan sac binh thuong, ko qua tai gioi, ko qua thong minh, biết song doc lap. Quan trong la cong dung ngon hanh.

Chuyển lên trên