Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Neu co noi ton tho tình yêu la tất cả. Se co noi buồng bo vo vong sau nhung ton thuong mai khong the han gan

Neu bạn muon dung duoc o vi tri ma khong ai dung duoc thi bạn phai chiu duoc ap luc ma khong ai chiu duoc

Song biết chia se, chiu sựy nghi va biết cam thong

Chuyển lên trên