Tìm một nửa thuc sự

Nhe nhang, tình cam, hay cuoi va thích sự trung thuc trong tất cả mọi chuyện.

Co the noi chuyen, co the nam tay va co the la gia dinh cua tôi. Mot người nghiem tuc va tot bung!

Chuyển lên trên