Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

TIM MOT NUA

Tôi sinh nam 1977 tai tp.Da Nang sau khi hoc xong PTTH theo gia dinh vao hoc tap va lam viec tai Tp.HCM.mai me theo duoi viec hoc khi nhin lai bạn be nhieu người da yen be gia that, gio day tôi mọi đi tìm một nửa con lai.

Tôi la người cau tien luon tiep thu, hoc hoi de khong tro nen lac hau nhung cùng luon tran trong, hoc hoi nhung gia tri van hoa, truyen thong.

Chuyển lên trên