Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hay bat dau bạng tình bạn

La người song noi tâm nen ray hay sựy nghi,be ngoai luon vui vẻ la vay nhung tình cam thi yêu duoi va rat kho vuot qua,nen ratd so khi sựy nghi sẻ yêu mot ai,cam thay co don lac lòng vi khong tâm sự chia sẻ voi ai,vi dau phai ai cùng nghe va hieu cho minh

Zl —-.925.9825

Chuyển lên trên