Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Khong can nhieu người hieu chi can mot người thuong

Tren mot vung dat nho, co mot manh vuon nho, co mot ngoi nha nho, co mot gia dinh nho va hanh phuc giản dị.

Chin chan, chân thành. Quy anh co y dinh quen biết de “tâm sự kin dao” vui lòng khong lien lac. Cam on a.

Chuyển lên trên