Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn co cùng hoan canh LH hoac doc than, than thien, dong cam chia sẻ va biết ton trong nhau

La 1 sy quan cong tac trong luc luong vu trang tai Cau Giay,Ha Noi

Cac bạn Nu co cùng hoan canh LH hoac chua lap gd co sự dong cam thau hieu va biết chia se, ton trong va yêu thuong..( Xin loi tôi khong co y dinh lam quen hay kết duyen cùng cac bạn co y dinh khac, que tu TH tro vao)

Chuyển lên trên