Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot người biết ton trong nhau

Minh la người trac tro trong tình yêu,khi da quyet dinh thi sẻ quyet tâm den cung, lam het sực minh, khong thích nhung người chi noi,soi mọi người khac.Rat quan trong tương lai sự nghiep bạn than.Tôi khong phai la con người an can, ti mi voi người minh yêu nhung luon muon co mot sự nghiep vung chac de lo cho người yêu minh lâu dài.

Tìm một nửa biết cam thong, thau hieu hoan canh, cong viec cua minh.Tinh tình de chiu, gan gui voi người yêu, sựy nghi chinh chan mot chut, biết nhin xa de yêu thuong lâu dài.

Chuyển lên trên