Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

A can mot gia dinh

Mjnh.da kết hôn va da li di.hien mjnh dan can tìm mot người bạn đời de kết hôn .tanh tình cua mjnh.thích đi du lich.đi dao cùng ng mjnh y.cong viet cua mjnh hien tai la taixe .giao hang cho siu thi.luong thang cùng on dinh .rat mong cat bạn nữ co cùng sựy nghi giong mjnh .vao kết bạn va cho nhao them mot co hoi de duoc cùng nhao đi tiep

Mjnh chi can ng vk hien vui vẻ.va tuyet đời chung thuy.chiu lang nghe de chia se

Chuyển lên trên