Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Binh thuong biết chia sẻ tâm sự lo lang yêu men

Vui ve de tình chân thành song thật khong noi đời khong va chung tình yêu thật tu trong lòng ma ra yêu bạng ca trai tim

Vui ve de tình biết chia sẻ cham lo chong con

Chuyển lên trên