Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm em

La người co loi song truyen thong, biết quan tam, chia se,luon biết yêu thuong va quy trong nhung người xung quanhcBan than đang mong đời,kiem tìm một nửa con lai đang thật lac bay lau,sẻ la người dong hanh,xa hôn la “Vo Tuong Lai” den lap day nhung khoang trong con lai giua cac ngon tay Anh trong nhung nam thang sau nay.

Anh hoi ky tình nhung khong gia truong, biết hai hoa, ung xu trong cuoc song va luon biết lang nghe.

Chuyển lên trên