Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn

Minh la sinh vien cua truong luc luong vu trang ,ít nói, mot so người bao hoi lanh lung.Song noi tâm ,thích the thao va du lich ,mong muon tìm duoc người phu hop de tìm hieu va kết hôn.

bao dung,chung thuy,biết cam thong, la mau người phu nữ cua gia dinh.

Chuyển lên trên