Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn co 03 chung, khong co 05 N

Hien tai tôi song cùng hai con da ly hôn Tai san lon nhat la hai dua con. Tu ngay buoc len xe hoa nhung đời voi tôi no chinh la xe tang, chung ay nam tôi khong con biết cuoi la gi, lòng luon buồn ruoi ruoi va bay gio tôi muon đi tìm tôi.

– Co 03 chung la chung dau, chung tay, chung chan (chung dau la cùng chung sựy nghi va chi huong, chung tay la cùng nhau xay dung, chung chan la cùng đi chung mot con duong.

Chuyển lên trên