Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa yêu thuong

Tinh cach thật tha, tu trong chung thuy ,luon ton trong đời phuong,Ko thích dan ong hoi dau. Cac em nho tuoi dung vao lam quen nhe cam on

Nam tuoi tu 40 tro len lam bạn neu hop nhau thi cùng nhau đi het quang duong con lai cua cuoc đời . Mong muon tìm duoc người chân thành nghiem tuc, biết ton trong phu nữ muon tìm bạn o gan nha

Chuyển lên trên