Thanh cong viec on dinh tìm nguoi yêu de kết hôn

Minh ten thanh sinh nam 1985 que o Binh Phuoc, hien sinh song va lam viec tai TP.HCM,tinh tình hien lanh,chiu kho, co tình cau tien,cong viec on dinh,dac biết rat chung thuy va cùng chieu nguoi yêu .bạn nao ma muon co cam giac binh yen va am ap thi hay yêu minh nha.so dien thoai —7 080 653

Can tìm bạn gái ngoai hinh de nhin la ok,co dao phat hoac khong dao,nguoi phu nữ biết yêu thuong chong con va chung thuy.ngoai ra minh khong can gi het vi mọi chuyện minh co the lo het

Chuyển lên trên