Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nhung dieu den tu trai tìm sẻ duoc cam nhan bạng trai tim

Tuyp người truyen thong, mau người cua gia dinh, ua sự gon gang, sach se; thích nghe nhac bolero va chăm sóc gia dinh. Thich nhung người biết quan tam, chia se, thực tế va yêu quy gia dinh nhat la cha me. Khong thích nhung người gia truong, nho nhat, choi boi. Thich cuoc song rieng tu.

Ban than co cong viec on dinh, can tìm bạn Nam chung chac, lam viec tai Phan Thiet

Chuyển lên trên