Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tôi la 1 người chân thành,co chi tien thu trong mọi viec

Tôi la người song. Vui ve hoa dong.hien đang buồn phe lieu cùng chi gái o bien hoa.thu nhap on dinh.khi lap gia dinh sẻ ra mo tiem buồn rieng.vi khi lap gia dinh,chong buồn bạn kinh doanh,co vo quan ly tai chinh sẻ tot hôn

Vui ve hoa dong,chân thành chung thuy va ton trong chia sẻ lan nhau.va dac biết la yêu thuong cha me hai ben deu nhu nhau khong phan biet

Chuyển lên trên