Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm b song tình cam, chân thành.

minh la mot ng song tình cam, don gian, chân thành. la mot ng vui vẻ . biết quan tâm lang nghe va chia sẻ voi ng minh y.

tìm ng giobg nhu minh.

Chuyển lên trên