Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

minh muon tìm người bạn nam viet kieu chung chac trung thuc vui vẻ

Doi voi tôi chi muon tìm 1 bạn nam chung chac chan thật biết thong cam va chia sẻ cùng tôi yêu thuong tôi va ca gia dinh ko che bai tôi

Chung chac chan thật vui vẻ hoa dong khong che bai va tin tuong người bạn đời minh

Chuyển lên trên