Minh tìm người biết chia sẻ thong cam thanh thật khong Hut thuoc uong ruou khong danh baic.

Minh song don gian biết nau an chut.ít nói

Minh tìm 1 người biết chia sẻ thong cam khong hut thuoc .nhung ruou bia uong it va cach song don gianc.

Chuyển lên trên