Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người chong ly tuong

La người hien lanh, co trach nhiem, biết yêu thuong, song bạn linh, co uy tin, chân thành voi mọi nguoi, tot tình, chung thuy, co y chi, cau tien, tham vong.

co tâm duc, co trach nhiem, chung thuy, biết chieu chuong yêu thuong vo, lãng mạn, bạn linh, co chi cau tien, co nang luc, biết ton trong cam xuc cua người vo.

Chuyển lên trên