Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Co người nao de y khong

Ki thuat xay dung.co nha rieng .muon kiem người thật lòng tien tôi hôn nhân.minh tuoi giap ty. Hop tuoi cang tot.

Bit cach noi chuyen.bit quan tâm 1 khong me tin đi doan.2 bit minh bit ta. Bit đời nhan sự the.3 khong coc can khi gian bit kiem che kiem nen cam xuc .4 “dac biet” khong co tình gia truong to ve ta day ( nghe nghiep + hoc hanh + ngoai hinh) khong đang quan tam

Chuyển lên trên