Can 1 mọi quan he lâu dài, ben vung

Loi song kha khuon kho, hay dat ra nhung nguyen tac de hoan thien bạn than. Thich nghe nhac, doc sach, cafe tro chuyen voi bạn be. Thich nghien cuu Van hoa cac nuoc, danh sự quan tâm dac biết voi van hoa Nhat Ban. Loi song co phan nghieng ve phuong Tay, thoai mai, vui vẻ. Mong muon mot mọi quan he nghiem tuc, lâu dài, ben vung

Ban nữ hôn kem 1 2 tuoi, co loi song giản dị, hoi ca tình mot chut, thích Manga, Anime, hôn nhien, vui vẻ, hoa dong, mot it tre con, yêu duoi. Ngoai hinh ua nhin, khong đời hoi cao. Biet quan tâm den người khac, thích doc sach, chia sẻ voi mọi nguoi.

Chuyển lên trên