Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Muốn cùng ai do đi đến cuoi cuoc đời

ít nói, song tình cam, co viec lam on dinh, biết quan tâm va lang nghe.

Doc than, vui tình, song chân thành va co trach nhiem, cong viec on dinh, biết lang nghe va chia se, cac bạn tu Sai Gon tro vao mien Tay sẻ phu hop hôn!

Chuyển lên trên