Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn đời kết duyen

minh la người co loi song thien ve tình cam va gia tri dao duc.khong thien ve gia tri vat chat co loi song giản dị.duc tình khiem nhuong. co khuyet diem la hoi thu dong

minh sinh nam 1990.mong muon bạn co duc tình :hien,diu dang,co lòng bao dung,noi nang lich sự,chân thành..song trong gia dinh co ne nep.(noi chân thành: khong thích cac bạn nữ trang diem manh toc xanh do,noi nang khong lich sự..thích bạn nữ co net tot hien lanh

Chuyển lên trên