Tìm kiem một nửa con lai chân thành nghiem tuc

Chan thanh. Vui tình. Biet nau an va chăm sóc gia dinh. Yeu thích tre em. Neu co duyen gap duoc nhau thi khi do minh sẻ tìm hieu them ve nhau nhe ( sorry nhung ho so khong co hinh anh va nhung người nho tuoi hôn minh . Minh sẻ ko tra loi thu ah) Chuc mọi người may man som tìm duoc một nửa yêu thuong cua minh

Mot người phu hợp với minh co the chia sẻ kho khan vui buồn trong cuoc song. Nguoi dan ong cua gia dinh. Song co trach nhiem. Chan thanh va ton trong nhau. Cung nam tay nhau đi het quang duong con lai cùng nhau xay dung mot to am gia dinh hanh phuc.

Chuyển lên trên