Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nhieu tâm sự.muon tìm bạn de chia se

Tôi la người giản dị de gan.song tình cam.de tin người va rat thuong nguoi.nhieu khi bi loi dung vi tin tuong mọi người qua

That tha.co lòng bao dung.song tình cam.thuong yêu dong vat va thích đi tu thien

Chuyển lên trên