Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn tâm giao lâu dài

Tôi la mot người phu nữ giản dị de men tre trung so voi tuoi, than thien coi mo voi mọi người xung quanh, biết quan tâm den người than, la người phu nữ A dong truyen thong va hien dai.

Tìm mot người phai nam de nhin, trung binh tren mọi phuong dien khong hut thuoc, khong gamble chiu kho lam viec va co tâm duc giau lòng nhan ai, chân thành hieu biết trong cuoc song.

Chuyển lên trên