Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Vi cuoc đời nay chi co 1 lan de song va yêu thuong c

Ket bạn de biết ro hôn nhe vi chinh bạn than minh cùng tu nhan thay minh kha kho hieu 😀

Hai huoc, chân thành, dac biết la phu hop va nghiem tuc.

Chuyển lên trên