Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Thuyen khong ben do

Tinhh tình vui vẻ thật tha , thang than , co dao duc khi yêu thi yêu thật lòng, chung thuy , biết quan tâm chăm sóc , chia se, thong cam cho người minh yêu de vuot qua kho khan đi het quang đời con laic.

Vi cuoc đời e da kho nhieu roi neu a chap nhan yêu e dung lam e kho nua c.

Chuyển lên trên