Huu duyen thien ly nang tuong ngo

Song lac quan, tran trong tung giay phut cua cuoc song, biết lang nghe, biết chia se, qui trong nhung gi đang co.

Tìm một nửa yêu thuong van con lac mat.

Chuyển lên trên