Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn trai

Minh ten Nga 53 tuoi đang song o My co viec lam song thoai mai 1 tuan đi tap gym 3 hoac 4 lan. Nguoi nho nhan va can đời tre hôn tuoi rat nhieu. Nau an ngon, thích trong hoa va rau qua, sach sẻ gon gang ngan nap. Biet quan tâm den người minh yêu thuong Neu co duyen gap Nhau bạn sẻ biết nhieu dieu hay hôn ve minh. Mong sẻ gap va lam quen voi bạn nhe.

(*) Xin loi cac bạn nhe minh Xin duoc ngung tìm kiem o day, minh da tìm duoc Nguoi yêu roi. Cam on cac bạn trong thoi gian qua da lien lac lam quen voi minh. Chuc cac bạn may man.

Chuyển lên trên