Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người phu nữ phu hop de xay dung hanh phuc

Cong viec lam on dinh trong doanh nghiep nha nuoc, thu nhap on dinh, người hoa dong vui vẻ, chung thuy biết cach song va cu xu, ko bao thu hay gia truong

Chung thuy, biết lang nghe, bao dung, biết yêu thuong chăm sóc gia dinh, biết nau an va lo toan trong nha

Chuyển lên trên