Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người yêu

Trung thuc thang than, chan hoa voi mọi nguoi, song phang voi bạn be, voi dong nghiep co mọi quan he giup do.

Co loi song lanh manh,thích the thao, khong hut thuoc, gon gang ngan napcMong tìm duoc một nửa con lai de cùng nhau yêu thuong,chia sẻ nhung vui,buon, thanh cong cùng nhu nhung luc kho khan trong cuoc song.

Chuyển lên trên