Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm nua yêu thuong

Chao mọi nguoi. Minh song cùng ba me o tra vinh, rat vui khi dk quen Mn va sẻ HP neu tìm dk 1 người phu hop. Minh ko noi gi Nhiu ve bạn than vi minh mong muon sau khi tìm gap đời tuong ca 2 sẻ kham pha ve nhau sẻ thực tế hôn.

Hien hau biết quan tâm gia dinh va người khac. Ko nhat thiet phai giau sang vi minh ko giau co gi. Le phep voi người lon dac biết chung thuy

Chuyển lên trên