Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn đời

Minh tình ngay thang, la người song noi tâm ,trong tình cam, da mot lan do vo hôn nhân,hien tai mot minh nuoi con.Theo dao Phat.Rat tran trong cuoc song gia dinh,luon song chung thuy,rat ghet sự đời tra.

Mong tìm mot người phu nữ co ngoai hinh de nhin,hien hau,song co dao duc.Co y nghiem tuc den voi nhau, de cùng nhau đi het quang đời con lai,cho cuoc song them vui va y ngia hôn.Doi người rat ngan ngui, sao ta khong mo lòng den voi nhau bạng tâm chan tình nong am nhi

Chuyển lên trên